تماس با ما

آدرس:
تهران- خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)-کوچه۱۷- پلاک ۱۸- طبقه ۲- واحد شمالی
کد پستی: ۱۵۱۳۸۳۳۹۱۷
تلفن:
۰۰۹۸-۲۱-۸۸۷۲۲۱۹۸
۰۰۹۸-۲۱-۸۸۷۲۴۶۱۰
۰۰۹۸-۲۱-۸۸۷۲۵۹۶۷
نمابر:
۰۰۹۸-۲۱-۸۸۷۲۶۴۳۱
ایمیل
info@rushinltd.com